Tilbake til begynnelsen..

NORCOR Tverrsnittstudien, med sine 1300 inkluderte pasienter, dannet basen i NORCOR og innhentet både materiale og problemstillinger til videre forskning. Da artikkelen Unfavourable risk factor control after coronary events in routine clinical practice (E.Sverre et al.) ble publisert i tidsskriftet BMC Cardiovascular Disorders i 2017, fikk resultatene fra studien mye oppmerksomhet i media. Aftenposten hadde blant annet førstesideoppslag med resultatene fra studien;

«En stor norsk studie av pasienter som har hatt hjerteinfarkt, viser nedslående resultater:

  • Tre av fem røykere fortsetter å røyke.
  • 81 prosent sliter med overvekt (BMI 25 og høyere).
  • 60 prosent er lite eller ikke fysisk aktive.
  • Mange er ikke riktig medisinert.

Bare to prosent av pasientene klarer å følge rådene for å redusere alle de kjente risikofaktorene ved hjerte-/karsykdom. Flertallet har ikke kontroll på tre eller flere risikofaktorer, viser studien.»

Les hele artikkelen i Aftenposten her

Previous article

NORCOR med egen nettside!

Next article

Sannheten om kolesterol