Hvordan går det med livsstilsendringer og kolesterolsenkende behandling over tid hos pasienter med koronar hjertesykdom?

NORCOR post doktor-forsker Elise Sverre er ute med ny artikkel i Scandinavian Cardiovascular Journal, hvor hun presenterer funnene fra oppfølgingsstudien.

Data viser at fem år etter første oppfølging var det fremdeles for høy forekomst av røyking, lavt fysisk aktivitets nivå, overvekt, angst og depresjon hos pasienter med koronarsykdom og det var liten endring i løpet av oppfølgingsperioden. Et lyspunkt, var bedring i kolesterolsenkende behandling. Langtidsoppfølging av koronarpasienter skjer i hovedsak hos fastlegen, likevel oppgav en fjerdedel av pasienten at de ikke hadde vært hos fastlegen siste året. Studien avdekker behov for tettere oppfølging av pasienter med koronar sykdom med bedre behandling av risikofaktorer for koronarsykdom, inkludert livsstil og psykisk helse. Les mer