Høy forekomst av søvnproblemer hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt.

Bilderesultater for insomnia

En ny artikkel fra den biopsykososiale gruppen i NORCOR viste at søvnproblemer var svært utbredt hos pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt. Det er viktig å oppdage og behandle disse pasientene, sier førsteforfatter og forskerlinjestudent Lars Frøjd. Les mer her