Nye ESC-guidelines

I september kom det nye ESC-guidelines innen preventiv kardiologi. Dagens Medisin hadde i forbindelse med dette et fagseminar hvor NORCOR-leder John Munkhaugen holdt foredrag om betydningen og implementeringen av disse retningslinjene i praksis.

Se hele foredraget øverst i denne artikkelen: Dagens Medisin: Nye og flotte retningslinjer

Persontilpasset behandling og pasientkommunikasjon ble tema under debatten på fagseminaret. Å ta seg god tid og snakke et språk pasientene forstår er viktig.

Under fanen «NORCOR i media» kan du lese flere artikler fra Dagens medisin om de nye retningslinjene og høre John snakke om salt og hjertesykdom på radio.

John Munkhaugen. Kilde: Dagens Medisin