Søvnproblemer forekommer svært hyppig og er forbundet med dårlig prognose

I den nyeste artikkelen fra den bio-psykososiale gruppen, finner vi at hjertepasienter med søvnproblemer rammes på nytt. I en studie blant over tusen hjertepasienter fant man at nesten halvparten rapporterte søvnproblemer og at dette medførte økt risiko for å få nye hjerte –og kar hendelser etter 4,2 års oppfølging. Siden søvnproblemer er en stor utfordring hos hjertepasienter så er det viktig at man kartlegger og følger opp søvnplager hos disse pasientene, forteller Lars Frøid som er PhD stipendiat i NORCOR. 

Den nye studien er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Sleep Advances (https://academic.oup.com/sleepadvances/article/3/1/zpac007/6562648?login=true ) og ble omtalt av i en pressemelding fra det Europeiske  hjerteforbundet (ESC) samtidig med publisering (https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Insomnia-is-linked-with-recurrent-heart-events-in-coronary-patients).

Vi gratulerer også Lars som vant pris for beste presentasjon på den Europeiske forebyggende kongressen i 2022!