Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten for 2021: Skreddersydd  statinbehandling  redder liv

NORCOR statinprosjektet omtalt i den Nasjonale rapport fra spesialisthelsetjenesten for 2021 (s.28) https://helse-sorost.no/Documents/Forskning/Nasjonal%20rapport%20for%20forskning%20og%20innovasjon%202021.pdf  

De fire regionale helseforetakene  presenterer, for niende gang, en  rapport med gode prosjekter fra små  og store sykehus over hele landet. I forordet skriver de at man har lagt vekt på å vise bredden og  mangfoldet av pågående forsknings og innovasjonsaktiviteter i spesialist-helsetjenesten. Statiner er blant våre mest brukte og mest effektive legemidler. Statiner foreskrives til over 600 000 nordmenn i dag.  NORCOR gruppens statinprosjekt har gitt helt ny kunnskap om etterlevelse og bivirkninger ved bruk av statiner. De har også utviklet nye metoder for å måle legemiddelnivåer i blod som på sikt kan bidra til mer skreddersydd behandling.