Ny enhet for forskning i medisinsk avdeling.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus har etablert en ny enhet for forskning. Målet med enheten er å styrke og videreutvikle det vitenskapelige arbeidet i avdelingen til beste for pasientene. Forskning er én av fire lovpålagte oppgaver for sykehusene, og har avgjørende betydning for de andre oppgavene som er pasientbehandling, utdanning og opplæring.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus har derfor styrket satsningen på forskning og innovasjon gjennom opprettelse en egen enhet for forskning. John Munkhaugen er ansatt som enhetsoverlege.  Det overordnede formålet er å styrke og videreutvikle forskning og innovasjon i medisinsk avdeling gjennom å bidra med ny kunnskap og belyse uløste kliniske utfordringer som har eller som kan få betydning for store pasientgrupper innenfor avdelingens fagområder. Videre håper vi enheten kan bidra med å styrke forskningsbevisstheten i avdelingen, synliggjøre forskning, innovasjon og kvalitetsforbedringsprosjekter og bidra til å styrke rekruttering og utdanning av helsepersonell. 

Konkrete målsettinger de første årene er å styrke samarbeidet og videreutvikle de eksisterende forskningsgruppene i avdelingen innen luftveissykdommer (VARG) og hjerte-kar forebygging (NORCOR). I tillegg har vi påbegynt arbeidet med å starte opp nye forsknings og innovasjonsprosjekter innen andre indremedisinske fagområder.  Enheten har ansatt to forskningssykepleiere og har påbegynt arbeidet med planlegging og inklusjon av pasienter i flere kliniske behandlingsstudier, både forsker-initierte og legemiddelstudier. I tillegg til seniorforskere, har den nye enheten fått midler i 2022 til tre nye post-doktor forskere.  Enheten har fått nye lokaler i den gamle Systua i Forsyningsblokka hvor vi har kontorplasser til 10-12 forskere og fellesområde for møter. Målet er at enheten kan være en modell for hvordan vi kan organisere klinikk-nær forskning i Vestre Viken.