DM Arena seminar: fagpersoner oppsummerer viktige studier fra ESC kongressen i Barcelona

Hjertekongressen, European Society of Cardiology (ESC), ble avholdt i Barcelona  fra 26. til 29. august 2022.

Ledende norske fagpersoner innen hjerte- og karmedisin følger kongressen.

På vårt DM Arena seminar oppsummerer fagpersonene viktige studier fra kongressen.

De vurderer nyheter om ny behandling og nye retningslinjer som legges frem.

Det blir faglige diskusjoner blant annet om – og hvordan – nye retningslinjer bør implementeres i norsk klinisk praksis.

Du finner opptak av seminaret her