Muskelplager skyldes sjelden statiner

Enhetsoverlege John Munkhaugen ved Drammen sykehus mener at en fersk metaanalyse, med bivirkningsdata fra over 30 år, bidrar til å bekrefte at statiner tolereres svært godt av de aller fleste pasientene. Et av de sentrale funnene er at blant pasientene som rapporter at de har muskelplager, er det under ett av ti tilfeller der statinbruken faktisk er årsaken. Mer informasjon om funn finner du her

Foto: Dagens Medisin