NORCOR gruppens tredje Phd grad!

Disputas, Oslo, medisinsk fakultet

Gratulerer til Oscar Kristiansen med strålende innsats fredag 14. oktober.

Fredag 14. oktober forsvarte Oscar Kristiansen sin doktorgradsavhandling «Atorvastatin treatment in patients with coronary heart disease – adherence and muscle side effects» for graden PhD. 

I doktorgradsarbeidet til Kristiansen, som er enhetsoverlege ved medisinsk avdeling på Drammen sykehus og leder for LIS-legene og overlegene i akuttmottaket, har de utviklet en ny metode for å måle etterlevelse til behandling med atorvastatin (det mest brukte statinet), basert på legemiddelkonsentrasjonen i blodet.