Reseptregisterstudie – lipidsenkende behandling

I denne studien er det innhentet nasjonale data fra reseptregisteret på lipidsenkende behandling. Det første delarbeidet samlet inn data på de viktigste kolesterolsenkende medisiner (statiner, ezetimib og PCSK9-hemmere) i tidsrommet 2010-2019 hvor man så på hvor mange som opphold i behandlingen på over 90, 180 og 365 dager og også andelen som mindre medisin enn nødvendig for å dekke minst 80% av alle dager. Det andre delarbeidet omfatter forskrivning og utlevering av PCSK9-hemmere som er nye dyre kolesterolsenkende legemidler fra disse kom på markedet i 2015 og frem til august 2023. Her ser vi på hvordan utviklingen i forskrivningen har vært og i hva som skjer med bruk av andre kolesterolsenkende legemidler etter oppstart av PCSK9-hemmere.