Congress ESC Preventive Cardiology 2023: Young Investigator Award

Enhetsleder og professor John Munkhaugen ved Drammen sykehus vant forskningspris for unge forskere med sitt foredrag om evaluering av nye metoder for å måle etterlevelse med kolesterolmedisiner av typen statiner i blod. Metoden, som er utviklet av NORCOR-gruppen, kan for første gang måle helt presist om pasienter tar statiner som foreskrevet eller ikke. 

Vi gratulerer John Munkhaugen som vant prisen for fremragende vitenskapelig arbeid: Validation of a novel direct method to determine reduced adherence to atorvastatin therapy.

Pris Young Investigator Award – Primary Care & Risk Factor Management ble utdelt på ESC Preventive Cardiology kongressen 2023 (Spain, Malaga).