ESC Preventive Cardiology 2023, Malaga, 13-15 April.

ESC Preventive Cardiology er den årlige kongressen til European Association of Preventive Cardiology (EAPC), som samler helsepersonell fra ulike områder av forebyggende kardiologi, inkludert folkehelse, primærhelsetjeneste, sekundærforebygging, rehabilitering, sportskardiologi og trening. EAPC er en ledende organisasjon innen dette fagfeltet, og kongressen gir en unik mulighet for fagfolk til å utveksle kunnskap og erfaringer. ESC Preventive Cardiology-kongressen er et sentralt møtested for alle som er opptatt av å forebygge hjerte- og karsykdommer.

NORCORS delegasjon (14 deltakere) hadde som mål å styrke både faglig og sosialt samarbeid, knytte nye kontakter internasjonalt og ikke minst å bidra med å vise frem våre forskningsresultater.

På kongressen bidro representanter fra NORCOR med flere foredrag:

  1. John Munhaugen: Validation of novel direct method to determine reduced adherence to atorvastatin therapy
  2. Lars Frøyd: Insomnia was associated with increased risk of recurrent cardiovascular events in coronary heart disease patients
  3. Trine Lauritzen: Atorvastatin lactone/acid ratios are promissing biomarkers for statin dependend muscular side effects in patients with coronary heart disease

John Munkhaugen ledet en foredragssesjon Promoting physical activity adherence in patients with CVD med 8 foredrag.

Sist men ikke minst er vi svært stolte over at

John Munkhaugen vant prisen Young Investigator Award – Primary Care & Risk Factor Management

Her kan du lese omtale av kongressen («enorm suksess») publisert av European Association of Preventive Cardiology. Inkludert er det presentasjon av prisvinnere bl.a. John Munkhaugen.