NORCOR forskningsgruppe var representert på arrangement hvor Nasjonalforeningen for folkehelsen delte ut to forskningspriser

Tirsdag 18.04.2023 ble to forskningspriser delt ut regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Hans Majestet Kong Harald sto for prisutdelingen og hedret prisvinnerne. På dette arrangementet ble også Nasjonalforeningens stipendiater presentert; deriblant NORCOR prosjektet Røykfri etter hjerte- karsykdom med Phd stipendiat Karin Pleym. Formålet med Karin’s Phd prosjektet er å hjelpe pasienter med hjerte- karsykdom til å slutte å røyke i samhandling mellom sykehus og kommunale Frisklivsentraler. Vi gratulerer Karin!