John Munkhaugen er ny professor på Drammen sykehus

John Munkhaugen, leder for forskningsenheten ved medisinsk avdeling på Drammen sykehus, har blitt utnevnt  som professor ved Avdeling for atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Veien fram til en professorkompetanse er lang og krevende. Det tok Munkhaugen 37 år. Det krever minst en PhD-grad, ca. 15 vitenskapelige originalarbeider hvor man har gjort et vesentlig bidrag, veiledning av andre PhD-kandidater, forskningsledelse, undervisning og en rekke andre små og store akademiske oppgaver.

Munkhaugens forskning har sirklet rundt hjerte-karsykdom, med spesiell vekt på de forebyggende aspektene. Samarbeidet mellom helsepersonellet og pasientene samt etterlevelse til behandling har vært viktige deler av forskningen.

For utfyllende omtale fra Vestre Viken HF se lenken: Iderik professor

Vi er stolte av John og gratulerer ham med professorat!