Solid deltagelse fra Vestre Viken på kongress i forebyggende kardiologi

Vestre Vikens forskere satte sitt preg på den europeiske kardiologiforeningens årlige kongress i forebyggende kardiologi.

Enhetsleder og professor John Munkhaugen ved Drammen sykehus vant forskningspris for unge forskere med sitt foredrag om evaluering av nye metoder for å måle etterlevelse med kolesterolmedisiner av typen statiner i blod. Metoden, som er utviklet av NORCOR-gruppen, kan for første gang måle helt presist om pasienter tar statiner som foreskrevet eller ikke. 

Bidro sterkt på årets konferanse

Forskere fra både Drammen sykehus og Bærum sykehus bidro sterkt under årets europeiske kongress i forebyggende kardiologi. 

PhD-stipendiatene Trine Lauritzen (NORCOR) og Lars Frøid (NORCOR) presenterte resultater fra sine doktorgradsarbeider; Lauritzen presenterte nye og lovende biomarkører som på sikt kanskje kan benyttes til å identifisere pasienter med bivirkninger ved bruk av det kolesterolsenkende legemiddelet Atorvastatin.

Frøid viste hvilke faktorer som er forbundet med livskvalitet hos pasienter med kronisk koronarsykdom. Dette kan være viktig i klinikken siden det er mange koronarpasienter som har svak livskvalitet.

PhD stipendiater Trine Lauritzen (bildet over) og Lars Frøid (bildet under) fra Drammen sykehus

Motiverende tiltak for hjertepasienter

John Munkhaugen ledet en interessant sesjon om hvordan vi kan fremme og sikre bedre etterlevelse til anbefalinger for fysisk aktivitet hos pasienter med etablert hjerte- og karsykdom. Sammen med ledende europeiske forskere diskuterte han blant annet utfordringer og mulige tiltak for å motivere hjertepasienter til å bli fysisk aktive. Inkludert i dette er betydningen av god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient, fokus på digitale verktøy og måleinstrumenter og gode fysiske aktivitetstilbud integrert i helsetjenesten.

John Munkhaugen først til venstre

Årets utgave av kongressen i forebyggende kardiologi ble avholdt i Malaga i Spania med nesten 1000 deltakere fra hele verden. Hele 14 deltakere fra forskningsgruppen NORCOR deltok.