Artikkel om hjerteinfarkt i Aftenposten

Faren for hjerteinfarkt er større etter at man har hatt ett, sier John Munkhaugen, hjertespesialist og enhetsleder for forskning i medisinsk avdeling, Drammen sykehus og professor i atferdsmedisin, Universitetet i Oslo. Hele 50 prosent av pasientene som får hjerteinfarkt i Norge har kjent hjerte- og karsykdom fra tidligere. Fokus på forebygging og optimalisert medikamentell behandling er derfor viktig. En norsk studie fra forskningsgruppen NORCOR viser at det å ikke ta kolesteroldempende medisiner av typen statiner, var den viktigste risikofaktoren for å få nye hjerteinfarkt og andre hjerte- og karhendelser i løpet av drøyt fire års oppfølging. Les hele innlegget her (publisert i Aftenposten A-magasinet/Effektiv velferd av Mediaplanet).