Digital hjemmeoppfølging av pasienter med diabetes type 1

Pasienter med diabetes type 1, som følges opp ved sykehusene i Vestre Viken, får i løpet av 2024 tilbud om digital hjemmeoppfølging.

Dette innebærer at pasientene kan redusere antall reiser til sykehuset for kontroll, samtidig som oppfølgingen av sykdommen blir tilpasset den enkeltes behov. Hver 4. måned skal pasientene svare på noen spørsmål via en app, og sammen med registrerte blodsukkerverdier sendes disse dataene til sykehuset for vurdering og oppfølging av diabetessykepleier eller lege. Ved en eventuell forverring av sykdommen blir pasienten kontaktet for videre oppfølging. Hvis det ikke er en forverring av sykdommen kan man utsette kontroll på sykehuset. Med den nye løsningen får pasientene også mulighet til å sende meldinger og kommunisere med sykehuset hvis det er behov for det. Pasienter med diabetes type 1 vil fortsatt innkalles til årskontroller hos lege på sykehuset.

Forskning på digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging av pasienter med diabetes type 1 vil være en del av et større forskningsprosjekt ved Drammen sykehus som er finansiert av Helse-Sør-Øst. Målet med forskningen er å evaluere om en digital hjemmeoppfølging fører til endring av blodsukkerkontroll, forbruk av helsetjenester, diabetes-stress, egenbehandling og livskvalitet. Prosjektet skal også evaluere om dette er en mer ressurseffektiv måte å jobbe på.

Forskningsprosjektet ledes av postdoktor forsker Stina Therese Sollid (bildet) og PhD-stipendiat Ine Solesvik Oppedal ved Drammen sykehus. Prosjektet er et samarbeid med Akershus Universitetssykehus, Ålesund sykehus, UNN-Harstad samt norsk diabetesregister for voksne.

Spørsmål om digital hjemmeoppfølging kan sendes til: dho@vestreviken.no