Motiverende samtale med sykepleier ga sju ganger høyere deltakelse på røykeslutt-kurs

Forskere ved Drammen sykehus har undersøkt hvordan helsepersonell på sykehus kan hjelpe pasienter med hjerte- og karsykdommer til å slutte å røyke.

Pasienter som røykte daglig før sykehusinnleggelse, ble invitert til å delta i en studie hvor halvparten av deltakerne ble tilfeldig valgt ut til å få en «motiverende samtale» med sykepleier. Formålet med samtalen var å øke pasientens egen indre motivasjon for å delta på røykeslutt-kurs.

Deltakerne i studien ble kontaktet av frisklivssentralen i kommunen og aktivt invitert til å delta på røykeslutt-kurs etter at de var utskrevet fra sykehuset. Deltakerne i kontrollgruppen fikk vanlig oppfølging på sykehuset med råd om røykeslutt, skriftlig informasjon om kurstilbudet i frisklivsentralen samt tydelig beskjed om hvordan de kunne melde seg på røykeslutt-kurs.

– Vi fant overraskende store forskjeller mellom gruppene. Hele 48 prosent av pasientene som hadde en samtale med sykepleier deltok på røykeslutt-kurs, men bare 7 prosent av de som kun fikk råd og skriftlig informasjon deltok, sier Karin Pleym, spesialsykepleier og doktorgradsstipendiat på Drammen sykehus.

Dobbelt så mange klarte å slutte å røyke 

Pleym forteller videre at 48 prosent av de som hadde hatt en samtale med sykepleier før røykeslutt-kurset faktisk greide å slutte å røyke. I kontrollgruppen sluttet 25 prosent å røyke. 

– Vi i NORCOR forskningsgruppe ved Medisinsk avdeling på Drammen sykehus synes dette er lovende resultater, og ser frem til å utforske samtaler før røykeslutt-kurs i en større studie hvor flere sykehus og frisklivsentraler er involvert, sier Pleym.