Den internasjonale dagen for kliniske studier eller The International Clinical Trials Day (ICTD). Dagen markeres også lokalt i Vestre Viken. 

Kliniske studier er viktig for å gi økt kunnskap om hvordan vi kan forebygge eller leve med sykdom, og hvordan vi kan bli friske. 20. mai markeres dagen verden over.

Dagen feires over hele verden hvert år for å markere dagen da James Lindt startet det man tror er den første randomiserte kliniske studien. Om bord på et skip 20. mai 1747 ville han finne en mulig behandling mot skjørbuk. Sjømennene ble delt inn i 6 grupper som enten fikk cider, sitrus, eddik, krydderpasta med byggekstrakt, sjøvann eller svovelsyre. De som fikk cider eller sitrus ble friskere. Men det tok mange år før man forstod årsakssammenhengen og betydningen av vitamin C. 

Dagen markeres også i Vestre Viken.

– Hensikten er å informere samt skape interesse og kunnskap om kliniske studier. Vi ønsker også at flere vil få tilbud om å delta i kliniske studier og at antallet studier øker. Vestre Viken har mange forskningsmiljøer og et av disse er på medisinsk avdeling ved Drammen sykehus. De har nå en sterk økning i antall pågående kliniske studier. Dette bidrar til bedre kvalitet og gir flere indremedisinske pasienter tilgang til ny behandling, forteller forskningsleder og professor John Munkehaugen.

Forskningsenheten i medisinsk avdeling har særlig fokus på forebygging av sykdom, og har en egen forskningsgruppe NORCOR som er viet til preventiv kardiologi. Risikofaktorer for utvikling av hjertesykdom utgjør bærebjelkene i disse studiene, som har gitt banebrytende resultater innen både kolesterolsenkende behandling og til utvikling av effektive røykeslutt-tiltak. Psykologisk stress og søvn er hyppig forekommende hos hjertepasienter og forbundet med usunn livsstil og dårlig livskvalitet. Det pågår nå flere spennende kliniske studier med utprøving av ny psykologisk behandling til hjertepasienter som sliter med søvnløshet, angst og/eller depresjon.  Forskningsenheten jobber også med innovasjon og ny teknologi, og arbeider for tiden med utvikling av digitale oppfølgingstilbud komplett til hjemmeblodprøvetakning (Nyheter, Vestre Viken).

Stor takk til alle som deltar i kliniske studier og til alle som jobber med å ivareta studiedeltakerne.

I Vestre Viken har vi mange pågående kliniske studier. Vil du være med – spør om kliniske studier eller se på HelseNorge.no!

Her kan du lese mer om kliniske studier og forskning i Vestre Viken