NORCOR er organisert i seks store prosjekter som du kan lese mer om her:

NORCOR epidemiologi og register prosjektet

NORCOR bio-psykososiale-prosjektet

NORCOR statin-prosjektet

NORCOR tobakk-prosjektet

NORCOR diabetes-prosjektet

NORCOR hjertesvikt-prosjektet

Nedenfor finner du en oversikt over våre pågående og gjennomførte stipendiat- og mastergradsprosjekter:

Pågående post-doktorprosjekter                                                                     

Pågående PhD-prosjekter                         

Gjennomførte post-doktorprosjekter

 Gjennomførte PhD grader                                                                     

Gjennomførte master grader