Forskningsgruppen NORCOR ved Drammen sykehus fokuserer på studier innen kardiovaskulær medisin, med et særlig fokus på å forbedre behandlingsmetoder og pasientutfall for de som lider av hjerte- og karsykdommer. Gruppen er sammensatt av et tverrfaglig team av kardiologer, forskningssykepleiere, og andre helsefaglige eksperter som arbeider sammen for å gjennomføre kliniske studier, registerstudier, og translasjonell forskning.

NORCORs forskning dekker et bredt spekter av temaer, inkludert, men ikke begrenset til, akutt koronarsyndrom, hjertesvikt, arytmi, og hypertensjon. Gruppen legger vekt på anvendelsen av ny teknologi og innovative behandlingsstrategier for å forbedre diagnostisering, behandling, og oppfølging av pasienter. Ved å samarbeide tett med nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, bidrar NORCOR til å fremme forståelsen av kardiovaskulære sykdommer og utviklingen av bedre behandlingsmetoder.

NORCOR er også opptatt av å utdanne og veilede unge forskere og helsepersonell i forskningsmetodikk og klinisk praksis, noe som bidrar til å bygge opp neste generasjons kardiovaskulære eksperter. Gjennom sine studier og samarbeid, streber NORCOR etter å forbedre pasientomsorgen og utfallene for de med hjerte- og karsykdommer, noe som gjør dem til en viktig del av det medisinske forskningsmiljøet i Norge.

Nedenfor finner du en oversikt over våre pågående og gjennomførte stipendiat- og mastergradsprosjekter:

Pågående post-doktorprosjekter                                                                     

Pågående PhD-prosjekter                         

Gjennomførte post-doktorprosjekter

 Gjennomførte PhD grader                                                                     

Gjennomførte master grader