NORCOR bio-psykososiale prosjektet ble startet i 2014 og pågår fremdeles. Det ledes av Toril Dammen og studerer psykologiske faktorer, genetiske mekanismer og utvikler og tester nye behandlingsmodeller for koronarpasienter med angst, depresjon og søvnproblemer. Prosjektet benytter data som ble samlet inn i NORCOR Tverrsnitts-studien og NORCOR Oppfølgings-studien. I tillegg ble det gjennomført psykiatriske intervjuer blant 50 pasienter som deltok i tverrsnitt-studien.

Prosjektet benytter også kliniske og genetiske data fra mer enn 400 000 pasienter fra United Kingdom (UK) biobank og databasen 23andme.

I 2019 ble det gjennomført en åpen intervensjonsstudie hvor vi tester effekten av en ny psykologisk behandling til hjertepasienter med angst og depresjon. En større randomisert studie er planlagt i 2022. 

Prosjektet omfatter per i dag 4 PhD stipendiater.