Symptomer på angst og depresjon har vist seg mer utbredt blant hjertepasienter. Samtidig har man sett at angst og depresjon kan medføre en økt risiko for uheldige følger i samme pasientgruppe. Studier på konvensjonelle tilnærminger er gjennomført, men har vist sparsomme effekter. I det gjeldende arbeidet ønsker vi å teste ut en ny psykologisk intervensjon på hjertepasienter med angst og depresjon, og har planlagt gjennomføringen av en større randomisert studie i løpet av 2022. 

Kristoffer Tunheim, stipendiat i behandlingsstudien.