Lars A.Frøjd på kontoret ved atferdsfag på Rikshospitalet

Informasjon om studien kommer snart.