Diabetes er en hyppig forekommende tilstand hos pasienter med og uten hjerte-karsykdom. Forekomsten av diabetes er ventet å stige betydelig i årene som kommer . Formålet med diabetesprosjektet er å teste effekten av nye behandling og nye oppfølgingstilbud til pasienter med diabetes type 1 og diabetes type 2. Prosjektet vil også fremskaffe ny tverrfaglig kunnskap om kliniske faktorer. Prosjektet startet i 2022 og omfatter både oppdragsstudie og egen-initiert klinisk behandlingsstudie. Ytterligere detaljer kommer. Prosjektet ledes av post-doktor forsker Stina Therese Sollid.

Prosjektet har en post-doktor forsker og vil rekruttere 1 PhD stipendiat ila. 2022.