NORCOR epidemiologi og register prosjektet ble startet i 2014 og pågår fortsatt. Prosjektet ledes av Elise Sverre (foto) og omfatter flere observasjonsstudier der formålet er å fremskaffe ny kunnskap om behandling og oppfølging av pasienter med akutt koronarsykdom etter utskrivelse fra sykehus. Vi studerer forekomst av kardiovaskulære risikofaktorer og ser på betydningen av demografiske, kliniske og psykososiale faktorer for risikofaktorkontroll og prognose. Data er koblet til Reseptregisteret i Norge slik at vi kan studere forskrivningspraksis og etterlevelse av kardiovaskulære medikamenter.

Prosjektet har så langt resultert i 2 gjennomførte PhD grader og 2 masteroppgaver og omfatter per i dag 2 post-doktor forskere og en PhD stipendiat.

FORSKNINGSRESULTATER

 1. Treatment patterns and adherence to lipid-lowering drugs during eight-year follow-up after a coronary heart disease event. Atherosclerosis, 2024
 2. Challenges in coronary heart disease prevention – experiences from a long-term follow-up study in Norway, Scandinavian Cardiovascular Journal, 2020
 3. Is the novel LDL-cholesterol goal <1.4 mmol/L achievable without a PCSK9 inhibitor in a chronic coronary population from clinical practice? Eur J Prev Cardiol. 2020.
 4. Preventable clinical and psychosocial factors predicted two out of three recurrent cardiovascular events in a coronary population. BMC Cardiovasc Disord.2020.
 5. Medical and Psychosocial Factors Associated With Low Physical Activity and Increasing Exercise Level After a Coronary Event.  J Cardiopulm Rehabil Prev. 2019
 6. Optimal blood pressure control after coronary events: the challenge remains. J Am Soc Hypertens. 2017
 7. Medical and sociodemographic factors predict persistent smoking after coronary events. BMC Cardiovasc Disord. 2017
 8. The role of cardiac rehabilitation in secondary prevention after cardiac events. Eur J Prev Cardiol. 2017
 9. Medical and psychosocial factors and unfavourably LDL-cholesterol control in coronary patients.  Eur J of Prev Card. 2017
 10. Reproducibility of an extensive self-report questionnaire used in secondary coronary prevention. Scand J Public Health, 2017
 11. Unfavourable risk factor control after coronary events in routine clinical practiceBMC Cardiovasc Disord. 2017
 12. Patient characteristics and risk factors of participants and non-participants in the NOR-COR study. Scand Cardiovasc J. 2016
 13. The role of medical and psychosocial factors for unfavourable coronary risk factor control. Scand Cardiovasc J. 2016