I 2019 innhentet vi opplysninger om nye hjerte-kar hendelser og dødsfall fra sykehusjournalene og Folkeregisteret hos alle pasientene som deltok i tverrsnittstudien. I tillegg besvarte over 700 pasienter ett nytt spørreskjema om levevaner, atferd, oppfølging hos fastlege, livskvalitet og psykologiske faktorer.

I 2021 vil vi koble data fra tverrsnittstudien til nasjonale helseregistre. Dette gir oss mulighet til å undersøke hvordan pasientene er fulgt opp utenfor sykehus. Det vil også gi kunnskap om uttak av hjerte-kar medisiner og medisiner mot angst, depresjon og søvnproblemer fra apotek.