Stud. Med. Dobakk E..

Institutt for klinisk medisin, Avdeling for atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo. Hovedveileder: Toril Dammen

Stud. Med. Pedersen, I.

Institutt for klinisk medisin, Avdeling for atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo. Hovedveileder: Toril Dammen

Stud. Med. Getz V.

Medisinsk avdeling, Drammen sykehus og Institutt for klinisk medisin, Avdeling for atferdsmedisin ved Universitetet i Oslo. Hovedveileder: Toril Dammen, biveileder: John Munkhaugen