2015-2018

Cand. Med. Elise Sverre. Prosjekt: Socio-demographic, medical and psychosocial factors associated with unfavourable risk factor control after coronary events.

Medisinsk avdeling Drammen sykehus med akademisk tilknytning til Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO.

Hovedveileder: John Munkhaugen, biveiledere: Toril, Dammen, Jan Erik Otterstad, Einar Husebye

2016-2019

Can. San. Kari Peersen. Prosjekt: Cardiac rehabilitation, physical activity and risk factor control after coronary events.

Hjerteavdelingen, Sykehuset i Vestfold, akademisk tilknyttet Institutt for klinisk medisin, UiO

Hovedveileder: Jan Erik Otterstad, biveiledere: John Munkhaugen, Lars Gullestad, Toril Dammen

2018-2022

Cand. Med. Oscar Kristiansen. Prosjekt: Personalized statin treatment in coronary prevention based on direct drug monitoring.

Medisinsk avdeling Drammen Sykehus, akademisk tilknytning til Avdeling for atferds medisin.

Hovedveileder: John Munkhaugen, biveiledere: Nils Tore Vethe, Einar Husebye, Toril Dammen