2014-2019

Cand. Med., PhD John Munkhaugen. Prosjekt: Empirically based interventions and methodology for personalized statin treatment and monitoring in coronary prevention.

Medisinsk avdeling Drammen sykehus med akademisk tilknytning til Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO. 

Veiledere: Einar Husebye og Toril Dammen