2018-2022

Can. Med., PhD. Elise Sverre. Prosjekt: Individualized secondary prevention in coronary heart disease patients.

Medisinsk avdeling Drammen Sykehus, akademisk tilknyttet Avdeling for atferdsmedisin, UiO.