2024-nåværende

Vilde Getz, Cand. Med.

Prosjekt: Psykologisk stress, metakognisjoner, nikotinavhengighet og røykeatferd hos pasienter med aterosklerotisk hjerte og kar sykdom

Medisinsk avdeling Drammen Sykehus, akademisk tilknytning til Institutt for klinisk medisin Avdeling for atferdsmedisin, UiO. Hovedveilder: Costas Papageorgiou. Biveiledere: Toril Dammen og John Munkhaugen

2023-nåværende

Ingrid Engebretsen, Cand.oecon

Prosjekt: Treatment patterns and adherence to lipid lowering drug therapy in Norway: three retrospective registry studies

Medisinsk avdeling Drammen Sykehus, akademisk tilknytning til Avdeling for atferdsmedisin, UiO. Hovedveileder: John Munkhaugen. Biveiledere: Kristoffer Bugge, Henrik Støvring og Sigrun Halvorsen.

Jonas Pivoriunas, Cand. Med.

Prosjekt: Statin adherence in patients with coronary heart disease -methodological and clinical aspects

Medisinsk avdeling Drammen Sykehus. Hovedveileder: Elise Sverre. Biveiledere: John Munkhaugen, Nils Tore Vethe og Toril Dammen.

André Filip Pekkola Pacheco, Läkarexamen fra Uppsala universitet (MSc in Medicine)

Prosjekt: Insomnia and Coronary Heart Disease – RCT

Medisinsk avdeling Drammen Sykehus. Akademisk tilknytning til Klinikk psykisk helse og avhengighet, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Seksjon for behandlingsforskning, Oslo universitetssykehus. Hovedveilder: Toril Dammen. Biveiledere: John Munkhaugen, Costas Papageorgiou, Harald Hrubos-Strøm.

2022-nåværende

Karin Pleym, Msc

Prosjekt: Smoking cessation after a cardiovascular disease event – two interdisciplinary, randomized clinical studies

Medisinsk avdeling Drammen Sykehus, akademisk tilknytning til Avdeling for atferdsmedisin, UiO. Hovedveileder: John Munkhaugen. Biveiledere: Toril Dammen, Elise Sverre, Serena Tonstad.

2020-nåværende

Trine Lauritzen, Cand. Med.

Prosjekt: Diagnostic biomarkers of statin-associated muscle symptoms in coronary patients.

Medisinsk avdeling Drammen Sykehus, akademisk tilknytning til Institutt for klinisk medisin, UiO. Hovedveileder: Nils Tore Vethe. Biveiledere: John Munkhaugen, Stein Bergan, Lars Gullestad.

2019-nåværende

Kristoffer Tunheim, Cand. Med.

Prosjekt: Treatment of anxiety and depression in coronary heart disease patients -a randomized controlled trial with 6 months follow-up.

Medisinsk avdeling Drammen Sykehus, akademisk tilknytning til Avdeling for atferdsmedisin, UiO. Hovedveileder: Toril Dammen. Biveiledere: John Munkhaugen, Costas Papageorgiou, Inger Hilde Nordhus

2018-nåværende

Kristin Torgersen, Cand. Med.

Prosjekt: Type D personality in coronary heart disease (CHD) patients: CHD risk, genetic pleiotropy and prognosis.

Avdeling for atferdsmedisin, UiO. Hovedveileder: Toril, Dammen. Biveiledere: John Munkhaugen, Srdjan Djurovic, Ole A Andreassen.

Lars A Frøjd, Cand. Med.

Prosjekt: Insomnia in Coronary Heart Disease Patients.

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO. Hovedveileder: Toril, Dammen. Biveiledere: John Munkhaugen, Costas Papageoriou, Inger Hilde Nordhus