2019-nåværende:

Can. San., PhD Kari Peersen. Prosjekt: Statin-associated muscle symptoms in coronary patients -clinical knowledge and diagnostic biomarkers based on direct drug monitoring.

Hjerteavdelingen, Sykehuset i Vestfold, akademisk tilknyttet Avdeling for atferdsmedisin, UiO.

Hovedveileder: John Munkhaugen, biveiledere: Toril Dammen, Nils Tore Vethe

2018-nåværende:

Can. Med., PhD. Elise Sverre. Prosjekt: Individualized secondary prevention in coronary heart disease patients.

Medisinsk avdeling Drammen Sykehus, akademisk tilknyttet Avdeling for atferdsmedisin, UiO.

Hovedveileder: John Munkhaugen, biveiledere: Einar Husebye, Toril Dammen