2023 – nåværende

Cand. Med., PhD Ellen Øen Carlsen. Prosjekt: Hjertesvikt prosjektet: IT-HEART.

Medisinsk avdeling Drammen sykehus.

2022 – nåværende

Cand. Med., PhD Stina Sollid. Prosjekt: Diabetes -tverrfaglige kliniske behandlingsstudier

Medisinsk avdeling Drammen sykehus.

2019-nåværende:

Can. San., PhD Kari Peersen. Prosjekt: Statin-associated muscle symptoms in coronary patients -clinical knowledge and diagnostic biomarkers based on direct drug monitoring.

Hjerteavdelingen, Sykehuset i Vestfold, akademisk tilknyttet Avdeling for atferdsmedisin, UiO.

Hovedveileder: John Munkhaugen, biveiledere: Toril Dammen, Nils Tore Vethe