Prosjektet ble startet i 2017 og pågår fremdeles. Prosjektet ledes av John Munkhaugen (klinisk del) og Nils Tore Vethe (farmakologisk del). Vi utvikler nye metoder for å måle nivåer av kolesterolsenkende medisiner (statiner) og nedbrytningsprodukter (metabolitter og andre proteiner) i blod og muskel. Metodene benytter vi til å studere legemiddelomsetning og effekter, medikamentetterlevelse og bivirkninger. Den overordnede målsettingen er å utvikle persontilpasset behandling og oppfølging med kolesterolmedisiner slik at pasientene får best mulig effekt, lite bivirkninger og redusert risiko for hjerte-kar sykdom. Prosjektet omfatter metode utviklingsstudier, observasjonsstudier og intervensjonsstudier som du kan lese mer om her:

Metode utviklingsstudier

Observasjonsstudier

Intervensjonsstudier

Prosjektet har 3 PhD stipendiater og en post-doktor forsker.