Nils Tore Vethe og Oscar Kristiansen foran Drammen sykehus

2019 gjennomførte vi en intervensjonsstudie, MUSE. Formålet med studien er undersøke effekten av statiner på muskelsymptomer hos pasienter som rapporterer slike plager. Vi vil også undersøke om statinmetabolitter i blod kan benyttes til å påvise ekte statin-avhengige muskelbivirkninger. Vi gikk gjennom sykehusjournalene til nesten 1000 pasienter ved sykehusene i Drammen og Vestfold som hadde akutt hjerteinfarkt i perioden 2016-2019. Av disse ble 77 pasienter som rapporterte muskelbivirkninger randomisert til 7 ukers dobbelt blindet behandling med atorvastatin 40 mg/dag og 7 ukers behandling med en identisk placebotablett i tilfeldig rekkefølge. Pasientene rapporterte muskelsymptomer ukentlig i en dagbok gjennom hele studieperioden. Ved studiestart og etter hver 7 ukers behandlingsperiode ble det tatt blodprøver for analyse av bl.a. statinmetabolitter, kolesterol, betennelsesmarkører og gener av mulig betydning for omsetning av statiner. Pasientene besvarte også et spørreskjema om kolesterolbehandling og etterlevelse, psykologiske faktorer og lokalisering og karakter på muskelsymptomene.

I 2020 gjennomførte vi en ny intervensjonsstudie, MUSE oppfølging. Formålet med studien var å fremskaffe ny kunnskap om effekter av statiner i muskelvev og undersøke om vi kan finne en markører i blod eller muskel som kan brukes til å påvise ekte muskelbivirkninger ved statinbruk. Et utvalg av pasientene fra MUSE studien med (15 pasienter) og uten (15 pasienter) påviste atorvastatin-avhengige muskelbivirkninger gjennomførte en ny 7 ukers behandling med atorvastatin 40 mg/dag etterfulgt av 7 uker uten statiner. Muskelsymptomer ble rapportert ukentlig i en dagbok gjennom hele studieperioden og vi sikret blodprøver og vevsprøve fra lårmuskelen for analyse av bl.a. statinmetabolitter og andre biomarkører (fettstoffer, proteiner, arvestoff) som muligens kan ha betydning for muskelbivirkninger. Vi ville også undersøke muskelprøvene i mikroskop for å avklare om det finnes forandringer i strukturen til muskelcellene eller det omkringliggende vev.