Labratoriet på Rikshospitalet med farmakolog Stein Bergan, spesialbioingenør Antonio Manuel Quiogue og leder av det statinfarmakologiske prosjektet Nils Tore Vethe.

Ved å benytte kliniske data og blodprøver som ble biobanket i NORCOR Kohort-studien vil vi beskrive forekomsten av høy, redusert og lav/ingen statin etterlevelse med våre nyutviklede metoder hos over 500 koronarpasienter. Studien gir også ny kunnskap om hvorvidt selv-rapportert medikamentetterlevelse er til å stole på.