NORCOR har mottatt (per desember 2022) ca. 35 millioner kroner i forskningsfinansiering siden 2016, inkludert midler til 8 PhD stillinger, 3 post-doktor stillinger.

Våre viktigste finansieringskilder er:

  • Helse Sør-Øst
  • Nasjonalforeningen for Folkehelsen
  • Stiftelsen Dam/Extrastiftelsen
  • Raagholtsstiftelsen
  • Universitetet i Oslo
  • Vestre Viken
  • Sykehuset i Vestfold
  • Medisinsk avdeling, Drammen sykehus