NORCOR har mottatt mer enn 20 millioner kroner i forskningsfinansiering siden 2015, inkludert midler til 6 PhD stillinger, 3 post-doktor stillinger.

Våre finansieringskilder er:

  • Helse Sør-Øst
  • Nasjonalforeningen for Folkehelsen
  • Stiftelsen Dam/Extrastiftelsen
  • Raagholtsstiftelsen
  • Universitetet i Oslo
  • Vestre Viken
  • Sykehuset i Vestfold
  • Medisinsk avdeling, Drammen sykehus