NORCOR forskere bidrar hyppig med formidling av vitenskap til pasienter og pårørende, helsepersonell, beslutningstakere i helsevesenet og den generelle befolkningen gjennom artikler, intervjuer og sosiale mediekanaler.

Studie: ApoA1 reduserte ikke risikoen for nytt hjerteinfarkt, hjerneslag eller død. Kommentar fra professor John Munkhaugen.

-Dagens Medisin 16.april 2024

Studie: Betablokkere ga ikke redusert risiko for nytt hjerteinfarkt eller død

-Dagens Medisin 10.april 2024

«50, 60 eller 70? Hold hjerte ditt ungt»

Dagbladet 30.mars 2024

Digital hjemmeoppfølging av pasienter med diabetes type 1

nyheter vestreviken.no 25.mars 2024

Bedre behandlingseffekt for pasienter. NORCOR forskningsgruppe på Drammen sykehus har utviklet en metode som måler bruken av kolesterolsenkende medisin

nyheter vestreviken.no 19.februar 2024

Kardiolog John Munkhaugen til Dagens Medisin: – Håper vi lykkes med å gi korrekt behandling til rett pasient

-Dagens Medisin 25.desember 2023

Ny kunnskap om forebyggende diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med kardiovaskulær og endokrinologisk sykdom» (s. 19)

Vestre Viken HF PKO-nytt 18.desember 2023

Studie: Nyretransplanterte klarer å ta blodprøver selv – og kvaliteten er god

Dagens Medisin 7.desember 2023

Slankelegemiddel reduserer risikoen for nye hjertehendelser

Dagens Medisin 21.november 2023

En studie om hjertesviktpasienter som legges inn på sykehus: – Oppsiktsvekkende funn

Dagens Medisin 8.novemver 2023

ESC 2023.»Flere blødninger hos skrøpelige eldre med atrieflimmer som byttet til nyere blodfortynnende medisiner»

Dagens Medisin 5.september 2023

En dansk studie om effekten av generell kardiovaskulær screening blant menn.

Dagens Medisin 6.august 2023

Artikkel om hjerteinfarkt i Aftenposten

Aftenposten 2.august 2023

Søvnproblemer øker risiko for nytt hjerteinfarkt

Aftenposten 15.november 2022

Skreddersydd statinbehandling redder liv

-nyheter vestreviken.no 19.oktober 2022

Kolesterol­medisin har ufortjent fått skylden for muskel­plager

forskning.no 2.oktober 2022

Legemiddelet dapagliflozin: ny studie viser 18 prosent reduksjon av forverret hjertesvikt og kardiovaskulær død

Dagens Medisin 30.september 2022

Muskelplager skyldes sjelden statiner

Dagens Medisin 27.september 2022

Studie av kombinasjonspille: – Svært gledelige resultater

Dagens Medisin 08. september 2022

Hjertesykdom: De store mat-fellene

-Dagbladet, April 2022

Oppsummering av viktige studier fra ESC kongressen

DM Arena: Post-ESC 2022

Webinar om forskning

-Vestre Viken, 28.september

Innlegg om salt og hjertesykdom av John Munkhaugen.

Dagens fra NRK P1, Fredag 1.oktober. (Klippet starter 18:16)

Studie: Influensavaksine etter hjerteinfarkt reduserer risiko for alvorlige kliniske hendelser

-Dagens medisin 15.september 2021

Hjerte- og karbehandling: – Vi må snakke et språk pasienter forstår

Dagens medisin 9.september 2021

Det går mot en mer persontilpasset behandling

-Dagens medisin 9.september 2021

Preventiv kardiologi: Nye og flotte retningslinjer

-DM Arena Post ESC 2021, Dagens medisin 8.september 2021

Studie om salt og hjertesykdom: – Viktig i et folkehelseperspektiv

-Dagens medisin 7.september 2021

Aggressiv blodtrykks-behandling reduserte kardiovaskulære hendelser

-Dagens medisin, 6.september 2021

Studie undersøkte nytte av å screene for atrieflimmer

-Dagens medisin, 1.september 2021

«En samtale om hjertet» med Nasjonalforeningen for folkehelsen og prosjektleder i NORCOR, John Munkhaugen

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Facebook live 6.mai 2021

Mange kolesterolpasienter mener de får muskelplager av behandlingen. Nå frikjenner ny norsk forskning de kolesterolsenkende medisinene.

-Aftenposten nett og papirutgave (2. og 4 juli 2020)


«Kun et fåtall får muskelplager av statiner»
Dagens Medisin 2. juli 2020


“Trygt med atorvastatin” Vestre Viken 3. juli 2020


SANNHETEN om kolesterol. Forsker og kardiolog forklarer på Youtube.


«Norsk Hjertealarm» Dagbladet papirutgaven Tirsdag 9. april 2019.

«Hvilke hjertepasienter er for lite aktive?»
– Nasjonal kompetansetjenesten for trening som medisin 22.03.19 


«1 av 3 hjertepasienter har forhøyet CRP»
– Dagens Medisin, 20. April 2018


«Bare 4 av 10 med hjerteinfarkt var tilbudt røykeslutt»
– Dagens Medisin 18. September 2017


«Her deltar 75 % av hjertepasientene på treningsbasert rehab»
Nasjonal kompetansetjenesten for trening som medisin» 17.08.17 


«Flertallet klarer ikke endre usunn livsstil etter hjerteinfarkt»
– Førstesideoppslag i Aftenposten 25. januar 2017. Bred formidling nasjonalt via radio, aviser og sosiale medier.


«Hjertepasienter forblir i en risikogruppe»
– Dagens Medisin 26. Januar 2017


«Bivirkninger er en brems for kolesterol-kontroll»
– Dagens Medisin  24. Februar 2017


«Statin side effects are strongest predictor of failure to meet cholesterol targets»
-Intervju med det europeiske hjerteforbundet (ESC) i februar 2017. Intervjuet ble bredt omtalt av vitenskapelig og ikke vitenskapelige medier i Europa og i USA


“Norwegian Coronary Study (NOR-COR)Unikard “
-4. Mars 2016