NOR-COR forskere bidrar hyppig med formidling av vitenskap til pasienter og pårørende, helsepersonell, beslutningstakere i helsevesenet og den generelle befolkningen gjennom artikler, intervjuer og sosiale mediekanaler.

«En samtale om hjertet» med Nasjonalforeningen for folkehelsen og prosjektleder i NORCOR, John Munkhaugen

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Facebook live 6.mai 2021

Mange kolesterolpasienter mener de får muskelplager av behandlingen. Nå frikjenner ny norsk forskning de kolesterolsenkende medisinene.

-Aftenposten nett og papirutgave (2. og 4 juli 2020)


«Kun et fåtall får muskelplager av statiner»
Dagens Medisin 2. juli 2020


“Trygt med atorvastatin” Vestre Viken 3. juli 2020


SANNHETEN om kolesterol. Forsker og kardiolog forklarer på Youtube.


«Norsk Hjertealarm» Dagbladet papirutgaven Tirsdag 9. april 2019.

«Hvilke hjertepasienter er for lite aktive?»
– Nasjonal kompetansetjenesten for trening som medisin 22.03.19 


«1 av 3 hjertepasienter har forhøyet CRP»
– Dagens Medisin, 20. April 2018


«Bare 4 av 10 med hjerteinfarkt var tilbudt røykeslutt»
– Dagens Medisin 18. September 2017


«Her deltar 75 % av hjertepasientene på treningsbasert rehab»
Nasjonal kompetansetjenesten for trening som medisin» 17.08.17 


«Flertallet klarer ikke endre usunn livsstil etter hjerteinfarkt»
– Førstesideoppslag i Aftenposten 25. januar 2017. Bred formidling nasjonalt via radio, aviser og sosiale medier.


«Hjertepasienter forblir i en risikogruppe»
– Dagens Medisin 26. Januar 2017


«Bivirkninger er en brems for kolesterol-kontroll»
– Dagens Medisin  24. Februar 2017


«Statin side effects are strongest predictor of failure to meet cholesterol targets»
-Intervju med det europeiske hjerteforbundet (ESC) i februar 2017. Intervjuet ble bredt omtalt av vitenskapelig og ikke vitenskapelige medier i Europa og i USA


“Norwegian Coronary Study (NOR-COR)Unikard “
-4. Mars 2016