Forskningsgruppen NORCOR ble etablert i 2013. Gruppen utgår og ledes fra Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus og er et klinisk og akademisk samarbeid mellom Medisinsk avdeling, Drammen sykehus, de øvrige sykehusene i Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold, Avdeling for Atferdsmedisin ved Universitet i Oslo, Seksjon for behandlingsforskning (psykiske lidelser hos voksne) og Avdeling for Farmakologi ved Oslo Universitetssykehus. Gruppen har bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Enhet for forskning i Medisinsk avdeling er ansvarlig for økonomi og infrastruktur inkludert studiepersonell. Stipendiatene er ansatt i prosjektene, hovedsakelig ved Drammen sykehus og OUS. Prosjektets styringsgruppe består av John Munkhaugen (leder), Elise Sverre (nestleder), Erik Gjertsen, Einar Husebye, Toril Dammen og Nils Tore Vethe. Styringsgruppen forankrer overordnede beslutninger.

NORCOR er organisert i fire større forskningsgrupper:

Medlemmer i NORCOR (per mars 2024):  

  • En forskningskoordinator og 5 studiesykepleiere
  • Tre post-doktor forskere
  • 11 PhD-stipendiater og 2 mastergradsstudenter
  • 20 aktive seniorforskere, to statistiske rådgivere, nasjonale og internasjonale rådgivere og samarbeidspartnere. Nedenfor følger en kort presentasjon av medlemmene.

Medlemmer i forskningsgruppen NORCOR:

Leder

John Munkhaugen

Kardiolog overlege, enhetsleder for forskning, professor i atferdsmedisin
Telefon: 97524194

Nestleder

Elise Sverre

Nestleder og leder av det epidemiologiske delprosjektet, post-doktor forsker og utdanningskandidat i hjertesykdommer.
Telefon: 99020329

Forskningskoordinator

Icon_doctor

Anja Lia-Engene

Forskningskoordinator og kardiologisk sykepleier
92460856

Prosjektledere

Icon_doctor

Toril Dammen

Leder av det bio-psykososiale prosjektet, professor i atferdsmedisin og spesialist i psykiatri.

Nils Tore Vethe

Leder av det statinfarmakologiske prosjektet, seniorforsker og farmasøyt

Seniorforskere

Einar Husebye

Professorkompetent seniorforsker, spesialist i mage og tarmsykdommer og spesialrådgiver

Erik Gjertsen

Klinisk forsker, spesialist i hjertesykdommer og seksjonsoverlege

Costas Papageorgiou

Seniorforsker, professorkompetent seniorforsker i klinisk psykologi.

Seniorrådgivere

Post-doktor forskere

Icon_doctor

Stina Sollid

Post-doktor forsker og seksjonsoverlege

Kari Peersen

Post-doktor forsker og spesialfysioterapeut.

Phd-kandidater

Vilde Getz

PhD kandidat

Amund Leinaas

PhD kandidat og Spesialrådgiver Innovasjon

Ingrid Engebretsen

PhD kandidat
Mann med velstelt hår. Dr Jonas

Jonas Pivoriunas

PhD kandidat

André Filip Pekkola Pacheco

PhD kandidat
Icon_doctor

Ine Solesvik Oppedal

PhD stipendiat

Kristin Torgersen

PhD-kandidat

Lars Aastebøl Frøjd

PhD-kandidat

Kristoffer Tunheim

PhD-kandidat

Statistisk rådgivning

Morten Wang Fagerland

PhD, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE), Regional forskningsstøtte, OUS.

Harald Weedon-Fekjær

PhD, Oslosenter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE), Regional forskningsstøtte, OUS.

Forskningssykepleiere

Icon_doctor

Mari Dyrkorn

forskningssykepleier
Icon_doctor

Else Marie Christiansen

Forskningssykepleier
Icon_doctor

Ingebjørg Ugstad Mikaelsen

Forskningssykepleier
Icon_doctor

Elin Dignes

forskningssykepleier

Forskningsmedarbeidere

Lidia Santora

Lidia Santora

Forskningsmedarbeider og DS forskningsrådgiver

Tilknyttede medlemmer

Sigrun Halvorsen

Professor ved Hjertemedisinsk avdeling, Universitetet i Oslo og overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF

Stein Bergan

Seniorforsker, professor i klinisk farmakologi ved Oslo universitetssykehus HF

Mari Gynnild Nordbø

Postdoktor forsker ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ellen Øen Carlsen

Postdoktor forsker og lege , Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Retterstøl

Professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Lipidklinikken ved Oslo universitetssykehus HF

Kirsten Holven Bjørklund

Professor ved Seksjon for klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo og forskningsgruppeleder ved Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi ved Oslo universitetssykehus HF

Serena Tonstad

Seniorforsker, professor em. og spesialist i preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus HF