Forskningsgruppen NORCOR ble etablert i 2013. Gruppen utgår og ledes fra Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus og er et klinisk og akademisk samarbeid mellom Medisinsk avdeling, Drammen sykehus, de øvrige sykehusene i Vestre Viken, Sykehuset i Vestfold, Avdeling for Atferdsmedisin ved Universitet i Oslo, Seksjon for behandlingsforskning (psykiske lidelser hos voksne) og Avdeling for Farmakologi ved Oslo Universitetssykehus. Gruppen har bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Enhet for forskning i Medisinsk avdeling er ansvarlig for økonomi og infrastruktur inkludert studiepersonell. Stipendiatene er ansatt i prosjektene, hovedsakelig ved Drammen sykehus og OUS. Prosjektets styringsgruppe består av John Munkhaugen (leder), Elise Sverre (nestleder), Erik Gjertsen, Einar Husebye, Toril Dammen og Nils Tore Vethe. Styringsgruppen forankrer overordnede beslutninger.

NORCOR er organisert i tre større forskningsgrupper:

  • Biopsykososiale gruppen (leder Toril Dammen)
  • Statinforskningsgruppen (ledere Nils Tore Vethe og Elise Sverre)
  • Gruppe for helsetjenesteforskning og samhandling (leder John Munkhaugen)

Medlemmer i NORCOR (per desember 2023):  

  • En forskningskoordinator og 5 studiesykepleiere
  • Tre post-doktor forskere
  • 9 PhD-stipendiater og 2 mastergradsstudenter
  • 20 aktive seniorforskere, to statistiske rådgivere, nasjonale og internasjonale rådgivere og samarbeidspartnere. Nedenfor følger en kort presentasjon av medlemmene.

Medlemmer i forskningsgruppen NORCOR:

Leder

John Munkhaugen

Kardiolog overlege, enhetsleder for forskning, professor i atferdsmedisin
Telefon: 97524194

Nestleder

Elise Sverre

Nestleder og leder av det epidemiologiske delprosjektet, post-doktor forsker og utdanningskandidat i hjertesykdommer.
Telefon: 99020329

Forskningskoordinator

Icon_doctor

Anja Lia-Engene

Forskningskoordinator og kardiologisk sykepleier
92460856

Prosjektledere

Icon_doctor

Toril Dammen

Leder av det bio-psykososiale prosjektet, professor i atferdsmedisin og spesialist i psykiatri.

Nils Tore Vethe

Leder av det statinfarmakologiske prosjektet, seniorforsker og farmasøyt

Seniorforskere

Icon_doctor

Serena Tonstad

Seniorforsker, professor em. og spesialist i preventiv kardiologi

Einar Husebye

Professorkompetent seniorforsker, spesialist i mage og tarmsykdommer og spesialrådgiver

Erik Gjertsen

Klinisk forsker, spesialist i hjertesykdommer og seksjonsoverlege

Stein Bergan

Seniorforsker, professor i klinisk farmakologi.

Costas Papageorgiou

Seniorforsker, professorkompetent seniorforsker i klinisk psykologi.

Seniorrådgivere

Post-doktor forskere

Icon_doctor

Stina Sollid

Post-doktor forsker og seksjonsoverlege

Kari Peersen

Post-doktor forsker og spesialfysioterapeut.
Icon_doctor

Ellen Øen Carlsen

Post-doktor forsker og lege

Oscar Kristiansen

PhD. Enhetsoverlege

Phd-kandidater

Vilde Getz

PhD kandidat

Ingrid Engebretsen

PhD kandidat
Mann med velstelt hår. Dr Jonas

Jonas Pivoriunas

PhD kandidat

André Filip Pekkola Pacheco

PhD kandidat
Icon_doctor

Ine Solesvik Oppedal

PhD stipendiat

Kristin Torgersen

PhD-kandidat

Lars Aastebøl Frøjd

PhD-kandidat

Kristoffer Tunheim

PhD-kandidat

Statistisk rådgivning

Morten Wang Fagerland

PhD, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE), Regional forskningsstøtte, OUS.

Harald Weedon-Fekjær

PhD, Oslosenter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE), Regional forskningsstøtte, OUS.

Forskningssykepleiere

Icon_doctor

Else Marie Christiansen

Forskningssykepleier
Icon_doctor

Mari Dyrkon

forskningssykepleier
Icon_doctor

Ingebjørg Ugstad Mikaelsen

Forskningssykepleier
Icon_doctor

Elin Dignes

forskningssykepleier

Forskningsmedarbeidere

Lidia Santora

Lidia Santora

Forskningsmedarbeider