Den tverrfaglige forskningsgruppen NORCOR ble etablert i 2013. Gruppen utgår og ledes fra Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus og er et klinisk og akademisk samarbeid mellom Medisinsk avdeling, Drammen sykehus, Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken, Medisinsk avdeling ved sykehusene i Kongsberg og Ringerike, Hjerteavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, Avdeling for Atferdsmedisin ved Universitet i Oslo, Seksjon for behandlingsforskning (psykiske lidelser hos voksne) og Avdeling for Farmakologi ved Oslo Universitetssykehus. Gruppen har bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Medisinsk avdeling på Drammen sykehus bistår prosjektet med ansettelser og regnskap. John Munkhaugen, Elise Sverre, Erik Gjertsen, Einar Husebye, Toril Dammen, og Nils Tore Vethe utgjør prosjektets styringsgruppe som forankrer overordnede beslutninger. NORCOR gruppen omfatter i dag (per februar 2023) 3 forskningskoordinator/studiesykepleiere, 10 seniorforskere, 3 post-doktor forskere, 7 PhD-stipendiater, 2 mastergradsstudenter, 2 statistiske rådgivere og nasjonale og internasjonale rådgivere og samarbeidspartnere. Nedenfor følger en kort presentasjon av medlemmene.


Medlemmer i forskningsgruppen NORCOR:

Leder

John Munkhaugen

Kardiolog overlege, enhetsleder for forskning, professor i atferdsmedisin
Telefon: 97524194

Nestleder

Elise Sverre

Nestleder og leder av det epidemiologiske delprosjektet, post-doktor forsker og utdanningskandidat i hjertesykdommer.
Telefon: 99020329

Forskningskoordinator

Prosjektledere

Icon_doctor

Toril Dammen

Leder av det bio-psykososiale prosjektet, professor i atferdsmedisin og spesialist i psykiatri.

Nils Tore Vethe

Leder av det statinfarmakologiske prosjektet, seniorforsker og farmasøyt

Seniorforskere

Icon_doctor

Serena Tonstad

Seniorforsker, professor em. og spesialist i preventiv kardiologi

Einar Husebye

Professorkompetent seniorforsker, spesialist i mage og tarmsykdommer og spesialrådgiver

Erik Gjertsen

Klinisk forsker, spesialist i hjertesykdommer og seksjonsoverlege

Stein Bergan

Seniorforsker, professor i klinisk farmakologi.

Costas Papageorgiou

Seniorforsker, professorkompetent seniorforsker i klinisk psykologi.

Srdjan Djurovic

Seniorforsker, genetiker og professor i klinisk medisin.

Ole Andreassen

Seniorforsker, psykiater og professor.

Seniorrådgivere

Jan Erik Otterstad

Seniorrådgiver, spesialist og professorkompetent i hjertesykdommer

Post-doktor forskere

Icon_doctor

Stina Sollid

Post-doktor forsker og seksjonsoverlege

Kari Peersen

Post-doktor forsker og spesialfysioterapeut.

Oscar Kristiansen

PhD. Enhetsoverlege

Phd-kandidater

André Filip Pekkola Pacheco

PhD kandidat
+47 489 19 835

Ingrid Engebretsen

PhD kandidat
944 06 413
Mann med velstelt hår. Dr Jonas

Jonas Pivoriunas

PhD kandidat

Kristin Torgersen

PhD-kandidat

Lars Aastebøl Frøjd

PhD-kandidat

Kristoffer Tunheim

PhD-kandidat

Statistisk rådgivning

Morten Wang Fagerland

PhD, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE), Regional forskningsstøtte, OUS.

Harald Weedon-Fekjær

PhD, Oslosenter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE), Regional forskningsstøtte, OUS.

Forskningssykepleiere

Icon_doctor

Ingebjørg Ugstad Mikaelsen

Forskningssykepleier
48006733
Icon_doctor

Else Marie Christiansen

Forskningssykepleier
99627400
Icon_doctor

Johnrud Hege

forskningssykepleier
97518781
Icon_doctor

Mari Dyrkon

forskningssykepleier
99359791
Icon_doctor

Anja Lia-Engene

Forskningssykepleier
92460856

Forskningsmedarbeidere

Lidia Santora

Lidia Santora

Forskningsmedarbeider
90563327