Den tverrfaglige forskningsgruppen NORCOR ble etablert i 2013. Gruppen utgår og ledes fra Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus og er et klinisk og akademisk samarbeid mellom Medisinsk avdeling, Drammen sykehus, Avdeling for laboratoriemedisin i Vestre Viken, Hjerteavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, Avdeling for Atferdsmedisin ved Universitet i Oslo og Avdeling for Farmakologi ved Oslo Universitetssykehus.

Medisinsk avdeling på Drammen sykehus bistår prosjektet med ansettelser og regnskap. John Munkhaugen, Elise Sverre, Erik Gjertsen, Einar Husebye, Toril Dammen, Lars Gullestad og Nils Tore Vethe utgjør prosjektets styringsgruppe som forankrer overordnede beslutninger. NORCOR gruppen omfatter i dag (per august-20) en forskningskoordinator, 2 post-doktor forskere, 5 PhD-stipendiater, 12 seniorforskere samt nasjonale og internasjonale rådgivere og samarbeidspartnere. Nedenfor følger en kort presentasjon av medlemmene.


Medlemmer i forskningsgruppen NORCOR:

Leder

John Munkhaugen

Leder av forskningsgruppen, professorkompetent seniorforsker i klinisk medisin og utdanningskandidat i hjertesykdommer.
Telefon: 97524194

Nestleder

Elise Sverre

Nestleder og leder av det epidemiologiske delprosjektet, post-doktor forsker og utdanningskandidat i hjertesykdommer.
Telefon: 99020329

Forskningskoordinator

Sigrid Masters

Forskningskoordinator og spesialsykepleier i hjertesykdommer
Telefon: 92666378

Prosjektledere

Toril Dammen

Leder av det bio-psykososiale prosjektet, professor i atferdsmedisin og spesialist i psykiatri.

Nils Tore Vethe

Leder av det statinfarmakologiske prosjektet, seniorforsker og farmasøyt

Seniorforskere

Pål Gulbrandsen

Seniorforsker, professor i helsetjenesteforskning, kommunikasjonsforsker

Einar Husebye

Professorkompetent seniorforsker, spesialist i mage og tarmsykdommer og spesialrådgiver

Erik Gjertsen

Klinisk forsker, spesialist i hjertesykdommer og seksjonsoverlege

Lars Gullestad

Seniorforsker, spesialist og professor i hjertesykdommer.

Stein Bergan

Seniorforsker, professor i klinisk farmakologi.

Costas Papageorgiou

Seniorforsker, professorkompetent seniorforsker i klinisk psykologi.

Inger-Hilde Nordhus

Seniorforsker, professor i helsepsykologi

Srdjan Djurovic

Seniorforsker, genetiker og professor i klinisk medisin.

Ole Andreassen

Seniorforsker, psykiater og professor.

Seniorrådgivere

Joep Perk

Seniorrådgiver, spesialist og professor emeritus i forebygging av hjertesykdommer

Jan Erik Otterstad

Seniorrådgiver, spesialist og professorkompetent i hjertesykdommer

Post-doktor forskere

Kari Peersen

Post-doktor forsker og spesialfysioterapeut.

Phd-kandidater

Kristin Torgersen

PhD-kandidat

Lars Aastebøl Frøjd

PhD-kandidat

Oscar Kristiansen

PhD kandidat

Kristoffer Tunheim

PhD-kandidat

Trine Lauritzen

PhD-kandidat

Statistisk rådgivning

Morten Wang Fagerland

PhD, Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE), Regional forskningsstøtte, OUS.

Harald Wedon-Fekjær

PhD, Oslosenter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE), Regional forskningsstøtte, OUS.