Norwegian coronary prevention research group
Hjerte- og kar sykdom er en ledende årsak til sykdom, død og forringet livskvalitet i Norge og resten av verden. NORCOR er en tverrfaglig forskningsgruppe som studerer levevaner, atferd, legemidler og legemiddelomsetning, genetikk, helsekommunikasjon og psykologisk stress hos denne store pasientgruppen. Vårt mål er å utvikle mer skreddersydd behandling og oppfølging slik at pasientene kan få og bevare en best mulig helse og livskvalitet.

MENU