Cardiovascular prevention research group
Om lag en femtedel av befolkningen lever i dag med hjerte- og karsykdom, eller har høy risiko for slik sykdom. Hjerte- og karsykdom og diabetes er de ledende årsakene til sykdom, død og forringet livskvalitet i Norge og resten av verden. NORCOR er en tverrfaglig forskningsgruppe som studerer levevaner, atferd, legemidler og legemiddelomsetning, samhandling i helsetjenesten, helsekommunikasjon, psykologisk stress og søvn hos denne pasientgruppen. Vårt mål er å utvikle mer skreddersydd behandling og oppfølging slik at befolkningen og pasientene kan få og bevare en best mulig helse og livskvalitet.

MENU