Her presenterer vi resultater fra de nyeste studiene våre – og fra forskningsartikler der stipendiatene har bidratt. Vi presenterer også foredrag vi har holdt. Vi arbeider med metode-utviklingsstudier, observasjonsstudier og randomiserte kontrollerte forsøk. Artiklene omhandler sentrale kardiologiske og indremedisinske problemstillinger og mange av dem har hatt eller vil kunne få stor betydning for klinisk praksis.

Artikler 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018 

2017

2016

2015

Foredrag for helsepersonell og beslutningstakere i helsevesenet 

Foredrag for pasientorganisasjoner