• Munkhaugen J. Sekundærprofylakse etter hjerteinfarkt: hvordan lykkes bedre med implementering? Norsk Cardiologisk Selskap, nasjonalt Vårmøte i Bergen 24.mai 2019
 • Munkhaugen J. Behandling og oppfølging av koronarpasienter –behov for revisjon eller nye retningslinjer? Invitert av Avd. for Folkehelse (Henriette Øien) til fagmøte i Helsedirektoratet 29.05.19 om behovet for nasjonale retningslinjer for sekundærprevensjon i Norge.
 • Sverre E. «Potentially modifiable clinical and psychosocial factors associated with recurrent cardiovascular events in an outpatient coronary population». Presentasjon norsk poster aften ESC 2019, Paris
 • Sverre E. «Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok?» Undervisning på hjertepoliklinikken Bærum sykehus 03.04.19.
 • Munkhaugen J. Hvordan kan vi forbedre behandling og oppfølging etter hjerteinfarkt? Foredrag og deltagelse i debatt med fagfolk, helsetopper og politikere på fagmøte « Hjertet» i regi av Dagens Medisin, 21. november 2019 (https://www.dagensmedisin.no/dm-arena/arkiv/dm-arena-hjerte/-21.november)
 • Munkhaugen J. Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok? Foredrag på fagmøtet « Med hjerte for diabetes» for allmennpraktikere 25. januar 2019
 • Munkhaugen J. Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok? Foredrag Norsk Cardiologisk Selskap, nasjonalt Høstmøte Oslo 24. oktober 2018
 • Munkhaugen J. Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok? Foredrag Norsk Cardiologisk Selskap, nasjonalt Vårmøte Bergen 24. mai 2018
 • Munkhaugen J. Oppfølging av hyperkolesterolemi med statiner etter ACS – er vi gode nok? Foredrag Norsk Cardiologisk Selskap, nasjonalt Vårmøte Bergen 24. mai 2018
 • Munkhaugen J. NORCOR prosjektet -hva har vi lært? Foredrag på intern fagdag for Sanofi Aventis 18.desember 2018
 • Munkhaugen J. Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok? Foredrag og deltagelse i debatt med fagfolk, helsetopper og politikere på fagmøte «Hjertet» i regi av Dagens Medisin (DM Arena) 6. september 2018 (https://www.dagensmedisin.no/dm-arena/arkiv/dm-arena-hjerte/)
 • Sverre E. «Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok?» Hjerterehabiliteringsseminar LHL Gardermoen 28.09.18 – innlegg og deltager i paneldebatt.
 • Sverre E. «Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok?» Innlegg forskningmøte på STAMI 02.11.18
 • Sverre E. «Individualisert sekundærforebygging ved korornarsykdom». Presentasjon Nasjonalforeningen for folkehelsen 06.02.18
 • Munkhaugen J. Hvorfor lever ikke hjertepasienter sunnere? Fagmøte for hjertesykepleiere i Norge i regi av LHL Ressurssenter for Hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst, 16.november 2017
 • Munkhaugen J. Sekundær prevensjon ved koronar hjertesykdom «Fastlegens domene?» Foredrag på Emnekurs i kardiologi (godkjent med 16 t som emnekurs i allmennmedisin og som valgfritt kurs for spesialiteten indremedisin). Holmen fjordhotell i Asker 24.09.16
 • Munkhaugen J. «Koronarsykdom -en oversikt for primærhelsetjenesten». Foredrag på fagseminar Ernæring og hjerte-kar for fysioterapeuter ved frisklivssentraler i Buskerud og ernæringsfysiologer sykepleiere og hjelpepleiere i helse og omsorgstjenesten i kommunene i nedre Buskerud og på Drammen sykehus