Kari Peersen på forskningskvelden ved Sykehuset i Vestfold

• Munkhaugen J. Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok? Foredrag for medlemmer av lokallaget til Nasjonalforeningen for Folkehelsen i Bø i Telemark 3. mai 2018

• Munkhaugen J. «Prinsipper og erfaringer i media håndtering» Kurs i kommunikasjon- og formidlingsformidling i regi av Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Oslo, 19.10 18.

• Munkhaugen J. Hvordan forbedre behandling og oppfølging etter hjerteinfarkt?

• Kunnskapsbasert og persontilpasset sekundærprofylakse hos koronarpasienter. Foredrag for Nasjonalforeningen Det norske Hjerte Kar Rådet 22.11.17

• Munkhaugen J. Forebygging av hjerte og kar sykdom. Foredrag for medlemmer av lokallaget til Nasjonalforeningen for Folkehelsen i Gol 9. mai 2017.